Het Bestuur

Het bestuur van de Stichting Pius XII ║ Vrienden van Tanzania bestaat uit

prof. dr. Frans Wijsen,  voorzitter

dr. Henri van Asten, penningmeester

Sr. Lisbeth Ratwasih C.B.,  secretaris

drs. Bence Banki,  lid en

de heer Jaj Bouwens,  lid

Alle leden van het bestuur verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd

 

Gezondheidszorg en onderwijs voor de lokale bevolking